30 november 2017

Presentaties

Presentaties gegeven tijdens de bijeenkomsten van DGBeheer

Op woensdag 28 februari 2024 vond te Wolfheze de openingsbijeenkomst van DGB seizoen 2024 plaats.

Olaf Bos verzorgde de inleiding over grassen en ontwikkelingen.

Andrew Knott liet zien hoe een probleem analyse kan worden gemaakt aan de hand van data.

Jannes Landkroon ging in op de diverse aspecten rond personeel op de golfbaan en hoe hiermee om te gaan.

Op woensdag 13 december 2023 vond de slotbijeenkomst plaats op G&CC Lauswolt. Hier het programma.

De onrkuidproef op GC Princenbosch wordt toegelicht aan de hand van een korte presentatie.

Op woensdag 7 december 2022 vond de slotbijeenkomst plaats van DGB bij GC Amelisweerd. Gerard van ’t Klooster verzorgde een presentatie over meteosystemen met de uitnodiging om aan te sluiten bij de eerste groep van 6 banen die in 2021 is begonnen.

Hierna gaf Marco Blom een presentatie over data gestuurd beheer waarbij hij liet zien hoe hij de data gebruikt die hij verzamelt.

Tenslotte verzorgde Arthur Wolleswinkel een presentatie over het dollarspot onderzoek waarin hij een update gaf van het lopende onderzoek naar dollarspot, oorzaken en best management practices.

Op woensdag 9 juni 2021 vond het tweede DGB webinar plaats vanuit de studio bij Barenbrug in Nijmegen. De agenda en alle activiteiten van dit jaar werden toegelicht door Flip Wirth in bijgaande presentatie. Gerard van ’t Klooster heeft een presentatie gegeven over het belang van het beschikken over een eigen weerstation met aangehangen sensoren en bijkomende voorspellingmodellen. Hij onderstreepte het belang als alle DGB leden kiezen voor dezelfde apparatuur omdat dat de beste mogelijkheid biedt om data te vergelijken.

Tijdens het Webinar op woensdag 24 februari 2021 bij Barenbrug in Nijmegen is de kick-off gegeven voor het nieuwe seizoen 2021. Vanwege Covid-19 konden we niet zoals gebruikelijk bij elkaar zijn, maar dit was next best. De agenda en de bespreking van diverse onderwerpen door Flip Wirth staat bijgaande presentatie. Casper Paulussen sprak over de eerste bevindingen van het dollarspot onderzoek dat in 2020 is gestart en in 2021 een vervolg gaat krijgen. Olaf Bos deed verslag van de digitale enquête die hij afgelopen jaar in Wolfheze heeft gehouden onder de aanwezige DGB leden.

Tijdens de bijeenkomst op 5 februari 2020 bij Barenbrug Wolfheze, werden presentaties verzorgd over grass clippings. Flip Wirth verzorgde de inleiding en Wim Pelkmans liet zien wat het in de praktijk kan betekenen om beter te gaan sturen op het onderhoud en de speelkwaliteit. Andrew Knott gaf een presentatie over weerdata.

Op 19 april 2017, gaf Henry Bechelet een presentatie als onderdeel van een workshop tijdens de bijeenkomst van DGB leden op De Kennemer G&CC.

Een tweede presentatie als deel van een workshop werd verzorgd door Dr. Andy Owen (ICL) over fairway management.

Wilco Wesseling (Green Protech) gaf een presentatie over de nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen (2016).

Wieger van der Spek (Meteo consult) hield voor DGBeheer een presentatie over het weer in Nederland en de relatie met de greenkeeping (2015).

Peter van Erp (Lucel) gaf een presentatie over bladanalyse.

Arthur Wolleswinkel (Barenbrug) verzorgde een presentatie over de dynamiek van grasmengsels (2010).

Barenbrug, geschiedenis en ontwikkelingen (2010).

Jeff Collinge hield een presentatie over het verzamelen van monsters van organisch materiaal. (2006)Presentatie over

Presentaties achtergrond Duurzaam Beheer

Het verhaal over het ontstaan, de doelstellingen en de werkwijze van DGBeheer vindt u in deze presentatie.

De aspecten die van belang zijn bij het verzamelen van gegevenszodat deze kunnen worden hergebruikt voor analyse, benchmarking of ook wetenschappelijk onderzoek, worden in bijgaande presentatie toegelicht.

De presentatie over DGBeheer die werd gegeven tijdens het NGF greenkeeping symposium in 2010.

In Harrogate 2006 werd deze presentatie gegeven over de Deense initiatievendoor Chris Haspell, destijds course manager van GC Horsholm.

nl_NLDutch