30 november 2017

Contacten met Deense Greenkeepers

In 2016 heeft DGBeheer een studiereis gemaakt naar Denemarken.

In 2016 werd in mei een studiereis gemaakt naar Denemarken met een ontmoeting met leden van de ERFA groep en bezoeken aan de golfbanen Smørum, Ledreborg, Kon Kopenhagen en Furesø.

Hierbij het verslag van de discussie avond en de verslagen van de baanbezoeken in volgorde van de bezoeken: Smørum, Ledreborg, Kon Kopenhagen en Furesø.

In 2010 vond een tegenbezoek plaats van de ERFA groep aan Nederland.

Bijgaande documenten werden opgesteld: vergelijking situatie Denen en Nederlanders en verslag hoofdpunten bezoek.

Eerste bezoek Denemarken in 2015.

In 2005 bezocht een aantal geïnteresseerden  op initiatief van de Nederlandse golf Federatie aan een aantal Deense greenkeepers en hun golfbanen. Geïnspireerd door en onder leiding van Chris Haspel hadden zij een groep gevormd die kennis wilde delen op het gebied van golfbanen op basis van roodzwenk. De voornaamste aanleiding voor die belangstelling waren de drastische beprekende maatregelen die de Deense overheid had ingevoerd voor het gebruik van meststoffen, water voor beregening en fungiciden.

Naar aanleiding van dit bezoek werd bijgaand verslag geschreven. Het bezoek leidde tot de oprichting van DGBeheer.

nl_NLDutch