20 March 2021

Onderzoek dollarspot

In 2020 hebben de leden van DGB data verzameld teneinde meer grip te krijgen op het ontstaan van dollarspot met als doel een beter management ter voorkoming van dollar spot.

In 2021 werd de proef voortgezet met een meer uitgebreide dataset. Ook konden liefhebbers extra bijdragen middels het houden van een proef op een van hun greens.

In 2022 is gestart met een groot meerjarig onderzoek door monitoring van greenkeeping in de praktijk teneinde meer inzicht te krijgen in de triggers van aantasting door schimmels als dollarspot en sneeuwschimmel. door gericht preventief cultuurtechnisch beheer, zonder gebruik van chemische gewasbescherming, wordt beoogd de schade als gevolg van deze schimmels tot een minimum te beperken. Het onderzoek wordt gedaan met behulp van de DGB/NGA monitoring systematiek. Hierbij worden tal van cultuurtechnische parameters gemeten, zoals organische stofgehalte, grassoorten bestand, infiltratiecapaciteit, gerelateerd aan bodem en meteodata in combinatie met het uitgevoerde onderhoud.

Aan het onderzoek werken twaalf geselecteerde golfbanen mee zowel park- bos als polderbanen met verschillende greenconstructies gelegen in verschillende regio’s in het land. Uiteraard is het de bedoeling dat de banen zo weinig mogelijk of helemaal geen chemische gewasbescherming inzetten. Parallel doen nog eens 10 DGB banen mee aan het onderzoek teneinde het aantal data te maximaliseren. Deze zullen ook worden betrokken in het onderzoek.

Het doel van het onderzoek is meerledig. Door monitoring en metingen te weten te komen of dollarspot en sneeuwschimmel worden aangetroffen bij het huidige greenmanagement. Het mechanisme in kaart te brengen achter de aanwezigheid / het voorkómen of uitblijven van dollarspot en sneeuwschimmel, door meer kennis op te doen over de schimmel zelf. Te weten te komen hoe dit mechanisme te beïnvloeden is in het dagelijks beheer, dus met welke best management practices en zonde of met minimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (binnen het kader van IPM). Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van kennis en resultaten van STERF en overige internationale onderzoeken. Contactpersonen Arthur Wolleswinkel en Casper Paulussen. Adviseur Gerard van ’t Klooster. Opdrachtgever NGF.

Tijdens het Groensymposium op 13 september 2022 werden de eerste bevindingen gepresenteerd door Casper Paulussen en Arthur Wolleswinkel.

Voor het bepalen van het gehalte organische stof in de toplaag is dit protocol opgesteld.

Achtergrond informatie:

Artikel over schimmels van plaag tot bouwmeester

Artikel over het nut van rollen

Tissue analyse als instrument om de hoeveelheid aanwezige meststoffen te meten.

Dit article bevat interessante informatie over Dollar Spot vanuit een nieuwe invalshoek

Wil je ook meedoen maar ben je (nog) geen DGB lid, stuur dan een bericht aan DGB@NGAgolf.nl

en_GBEnglish