6 mei 2021

DGB – NGA

Kennisplatform DGB – NGA

Beschrijving kennisplatform NGA DGB

Missie en opdracht.

De NGA en DGB gaan samen optrekken om actiever worden op kennisgebied en hebben besloten tot de oprichting van een kennisplatform. Het kennisplatform stelt zich tot doel om kennis over de grasmat en de bodem die voor ons greenkeeping vak zo belangrijk zijn te ontwikkelen en te structureren. Het kennisplatform zal het aanspreekpunt zijn voor alle kennis aspecten en worden belast met de organisatie van onderzoeken, discussies, analyses en het beheer van de verzamelde kennis.

Door middel van kleine groepen worden diverse onderwerpen bespreekbaar gemaakt opdat hierdoor meer kennis en inzicht wordt verkregen. Ook kunnen desgewenst proeven worden georganiseerd. Daarbij zal ondersteuning worden verleend bij de opzet en bij de begeleiding.

DGBeheer heeft een jarenlange ervaring met haar leden op het gebied van vergelijkbare data verzamelen en interpreteren van deze data. Daarbij is veel kennis opgedaan t.b.v. de leden en er is een betrouwbare gebruiksvriendelijke database ontwikkeld. Ook wordt het protocol dat bij DGB leden in gebruik is beschikbaar gemaakt voor het kennisplatform als de standaard voor metingen en monitoring

Om mee te kunnen doen geldt dat actieve betrokkenheid van de individuele deelnemers vereist is, want het bepaalt in belangrijke mate het succes van onze gezamenlijke missie. Het verzamelen van data is daarbij een essentieel instrument.

De data in kennisbibliotheek die zijn verkregen uit testen of onderzoek, zijn eigendom van de betrokkenen en worden uitsluitend gedeeld na toestemming. Artikelen en webinars zijn voor iedereen toegankelijk.

Organisatie

Het kennisplatform wordt geleid door de stuurgroep.

Er zijn drie vakdeskundigen bereid gevonden ondersteuning te geven aan de ontwikkeling en het functioneren van het kennisplatform.

Taakverdeling leden stuurgroep

Jannes Landkroon: Voorzitter, communicatie NGA en extern
Flip Wirth: Communicatie DGB – data DGB (regulier) structuur opzet kennisplatform, ondersteuning proeven
Casper Paulussen: Data verwerken – overleg m.b.t. proeven (procedures)
Erik Jan Beenackers: Contact /begeleiden discussiegroepen
Marco Blom: Contact/ begeleiden proeven (procedures)

Kennisportal

Er zal een kennisportal NGA / DGB worden opgezet waar ook de bibliotheek zal worden ondergebracht.

 • Deze vormt een onderdeel van de website van de NGA
 • Beheerstaken zullen naar de situatie dit vraagt worden toebedeeld

Contact met het kennisplatform

 • Het email adres van de stuurgroep wordt kennisplatform DGB@NGAgolf.nl
 • In eerste instantie zal Casper Paulussen fungeren als aanspreekpunt.

Communicatie

 • Na goedkeuring van opzet door alle direct betrokkenen zal Vz. een nieuwsbrief lanceren.

Uitvoering

 1. Discussiegroepen
  1. Gebruik wetting agents
  2. Data gestuurd onderhoud
  3. Ontwikkelen benodigde dataset en normen voor frequentie van meten
 2. Data-analyses
  1. Dollarspot
  2. Kwaliteitssheet
  3. Monitoring & interpretatie meerjaren data
  4. Terugkoppeling aan de praktijk
 3. Proeven
  1. Deskstudy opzet en beoogd doel
  2. Formaliseren proef / protocol
  3. Project prioriteiten
   1. Onkruid in fairways (Princenbosch)
   2. Grassoorten driving range ‘t Zelle
   3. Engerlingen etc. 
 4. Workshops en masterclasses
  1. Bespreken artikelen
  2. Benchmarking sessies (dataset aanpassen aan beoogd doel)

nl_NLDutch